• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • Rozpočet

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2 nakladanie s odpadmi NATUR-PACK a.s.
0.00 €
1/2019 služby Ing. Szanyi Alexander
111.12 €
1/2019 nájom Alica Pásztorová
5.00 €
2019 príprava a organizovanie Mária Korcsmárosová
600.00 €
4/2018 prenájom Obec Lúčka
5.00 €
8/2018 vykonanie diela Alexander Szántó
200.00 €
7/2018 vykonanie diela Tisza Jozef
40.00 €
6/2018 vykonanie diela Imrich Hegedűs
30.00 €
NZ:31731/2018 predaj pozemkov Obec Lúčka
31.50 €
0095/2210/2018 vecné bremeno Obec Lúčka
74.00 €
28061/2018 predaj pozemkov Obec Lúčka
84.00 €
28060/2018 predaj pozemkov Obec Lúčka
232.50 €
5/2018 vykonanie diela Imrich Hegedűs
51.00 €
4/2018 rezanie a hoblovanie Imrich Hegedűs
102.00 €
1/2018 nákup bočníc na PV3S Tisza Jozef
224.00 €
KRHZ-KE-112/2018 prenechanie do bezplatného užívania Ministerstvo vnútra SR, Prezídium HaZz
0.00 €
69/008/18 poskytnutie úveru Prima banka Slovensko, a.s.
17000.00 €
1/2018 príprava a organizovanie Mária Korcsmárosová
400.00 €
38890 Dotácia Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
2/2018 prenájom Spločnosť urbarialistov a komposesorát pozem. spol. Lúčka
5.00 €
1/2018 predaj AGOS s.r.o.
2000.00 €
1/2018 odborné poradenstvo Ing. Eva Walentinová
0.00 €
2/2018 čistenie a údržba Kovács Róbert
90.00 €
4/2017 činnosť bezpečnostného technika Juraj Rochfaluši GEKOS
45.00 €
0094/2210/2018 predaj pozemkov VSD, a.s.
16.00 €
1 nakladanie s odpadmi NATUR-PACK a.s.
0.00 €
1/2018 nájom Alica Pásztorová
5.00 €
1/2018 údržba Katarína Gášpárová
40.00 €
13/2017 vykonanie diela Korcsmáros Dionis
52.78 €
12/2017 vykonanie diela Kis Ladislav
25.00 €
2017 poskyt. fin. prostriedkov Mesto Rožňava
34.80 €
2/2017 predaj nehnuteľnosti č. 91 Obec Lúčka
7147.71 €
1/2017 predaj pozemkov Obec Lúčka
133.98 €
11/2017 brúsenie kotúčovej píly Lenkei Gabriel
8.00 €
10/2017 oprava bŕzd na PV3S Vanyo Štefan
140.00 €
2/2017 jednonápravová vlečka za traktor Vanyo Štefan
250.00 €
1/2017 stojan na opravu motorov Vozár Albert
50.00 €
9/2017 výdaj a predaj propánbutánu Koleszárová Mária
57.00 €
8/2017 vykonanie diela Ondrej Gembický Stavebné práce
5820.31 €
7/2017 údržba Katarína Gášpárová
40.00 €
6/2017 čistenie a údržba Kovács Róbert
90.00 €
5/2017 vykonanie diela Kovács Ernest
20.00 €
4/2017 vykonanie diela Jaroslav Szoják
20.00 €
3/2017 vykonanie diela Kis Ladislav
20.00 €
2/2017 vykonanie diela Kis Árpád
20.00 €
1/2017 prenájom OZPROL
0.00 €
1/2017 vykonanie diela Tisza Tibor
20.00 €
2016 elektronická komunikácia Data Centrum elektronizácie územnej samosprávy DEUS
0.00 €
2016 združené nakladanie s odpadmi NATUR-PACK a.s.
0.00 €
Z rekonštrukcia domu ľudových tradícií TLM INVESTMENT s.r.o.
53160.00 €
1/2016 Budúca zmluva NATUR-PACK a.s.
0.00 €
1503/4010/2015 Kúpna zmluva Obec Lúčka
0.00 €
1511/4010/2015 Zmluva o zriadení vecného bremena Obec Lúčka
0.00 €
1/2016 nákup mat. k verejnému osvetleniu BENDŠUCH ENERGY, s.r.o.
120.00 €
041215-MST-4-2 vyhotovenie žiadosti Premier Consulting, spol. s.r.o.
120.00 €
041215-MST-4-1 vyhotovenie dokumentu Premier Consulting, spol. s.r.o.
1075.20 €
5/2015 zhotovenie držiaka Kuchta Štefan
30.00 €
4/2015 čistenie a údržba Kovács Róbert
90.00 €
3/2015 čistenie a údržba Szepesi Bartolomej
30.00 €
2/2015 údržba pozemku Vozár Ján
50.00 €
0415-MST-1 podpora na šir. infraštrukt Premier Consulting, spol. s.r.o.
1.00 €
č. 080415-MST-2 vyhovieť objednávke Premier Consulting, spol. s.r.o.
996.00 €
1/2015 čistenie, údržba Katarína Gášpárová
40.00 €
5/2014 čistenie, údržba Kovács Róbert
90.00 €
4/2014 zhotovenie Kuchta Štefan
30.00 €
3/2014 čistenie, údržba Szepesi Bartolomej
30.00 €
2/2014 čistenie a kosenie Vozár Ján
50.00 €
1/2014 čistenie, údržba Katarína Gášpárová
40.00 €
0199/3030/2015 odkúpenie projektovej dokumentácie Obec Lúčka
1659.69 €
3/2014 kúpa traktora ZETOR Vozár Albert
4500.00 €
1/2014 predaj pozemku Tisza Róbert
310.00 €
1 o pripojení cintorína na vodovod Východoslovenská vodárenská spol. a.s.
142.92 €
1 Zmluva o pripojení do distribučnej siete VSD, a.s.
2398.50 €
1 vytvorenie webstránky Webex media, s.r.o.
120.00 €
1 plastové okná na budovu OcU LE&JA
2048.00 €
1 audit účtovnej závierky Ing. Andrea Zálepová
300.00 €

Archív zmlúv