• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

VZN o miestnych daniach a miestnom popl. za komunálny odpad na rok 2015

VZN o miestnych daniach a miestnom popl. na rok 2014
VZN o miestnych daniach a miestnom popl. na rok 2014
(328.5 kb)
(40.74 kb)
(97.83 kb)
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku
(43.53 kb)

2018

(376.02 kb)
(438.86 kb)
(193.71 kb)
(214.18 kb)
(388.83 kb)
(204.74 kb)
(413.09 kb)
(404.44 kb)

2017

(83.34 kb)
(83.34 kb)