• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • Rozpočet

Kontakt:

Napíšte nám:

Tlačivá na stiahnutie

Obecný úrad Lúčka. č. 39, 049 42 Drnava, 058 / 797 91 21, www.lucka-rv.sk
IČO: 00 328 481, Prima banka Slovensko, a.s. Žilina, Č. ú. 0517644001/5600 зверобой

Stavebný úsek